Reklamacja towaru

WARUNKI GWARANCJI

  1. Sprzedający udziela gwarancji na wyrób zainstalowany i używany zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Okres gwarancji na wyrób wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
  3. Producent zobowiązuje się naprawić wadliwy sprzęt w okresie gwarancyjnym, jeżeli wadliwość ta wynika z wad materiałowych lub z montażu fabrycznego.
  4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu lub niewłaściwej eksploatacji, oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
  5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji wyrobu użytkownik traci prawo do gwarancji, a koszty związane z naprawą ponosi we własnym zakresie.
  6. Za datę zgłoszenia reklamacji uważa się datę wpływu reklamowanego towaru z protokołem reklamacyjnym.

 

Producent odmawia uznania roszczeń wynikających z obrażeń cielesnych, zniszczenia surowca, utraty zysku lub innych strat wynikłych na skutek wadliwego sprzętu w okresie gwarancyjnym lub poza nim. Wszystkie koszty demontażu, powtórnego montażu oraz koszty transportu pokrywa nabywca. Gwarancja bez daty, pieczątki i podpisu sprzedawcy nie jest ważna.

 

Reklamacje proszę zgłaszać:

mailowo: gaterm@gaterm.pl

telefonicznie: 85 74 74 903

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl